QUI SOM A.C. ALCALDE XIFRÉ - Associacio Cultural Alcalde Xifré

Per la recuperació
de la memòria
històrica de
Badalona
Anar a la cistella
UNITATS
UNITATS
Per la recuperació de la memòria històrica
de Badalona
Anar al Contingut
OCULTES
CARÀCTER I OBJECTIUS DE L'ENTITAT:

L'Associació Cultural Alcalde Xifré és una entitat que vol convidar a formar part a tothom que desitgi participar activament de manera totalment transversal en totes les comeses consensuades per part dels seus integrants. Pretenem potenciar la cultura, les tradicions i la història de Catalunya a través d'actes, trobades, excursions, xerrades i conferències, concursos, i tot allò que s'escaigui per tal d'aconseguir els fins proposats. A l'Associació Cultural Alcalde Xifré volem ser també un referent local en el món de la solidaritat emfatitzant amb projectes contrastats, que realment aportin el necessari per a la societat en qualsevol àmbit, sigui cultural, social o humanitari.

A l'Associació Cultural Alcalde Xifré ens hem constituït amb moltes ganes, ganes de fer molta feina i fer-la ben feta, d'acostar-nos a la gent i que la gent s'acosti a nosaltres, d'informar i ser informats, de crear, d'impulsar, de dinamitzar formant part de la societat badalonina, i per extensió, de la catalana.

L'Associació Cultural Alcalde Xifré volem ser un lloc de trobada per a historiadors i entitats culturals, ens proposem ser un ens on tothom pugui col·laborar i alhora poder participar arreu com a entitat. En definitiva, volem crear un espai per a tothom què desitgi ensenyar i aprendre la història, les tradicions i la cultura catalana. Creiem necessari participar en activitats amb retorn social i/o humanitari. És per això que intentarem ser presents en aquelles propostes, campanyes o qualsevol tipus d'iniciatives populars que vagin en aquest sentit.

CIF G66892977
Entitat inscrita al Registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya amb el número 59.926 amb data 28 de Novembre 2016.
Entitat inscrita al Registre Municipal d'Entitats de Badalona 839 amb data 29 de Maig de 2017.
Tornar al contingut